Sobota, 02.07.2022 IMIENINY: Kariny, Serafiny, Urbana PL EN |

W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w FAP i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011), redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”.

W związku z tym prosimy o załączenie do każdego artykułu pisemnej deklaracji o wkładzie poszczególnych osób w jego powstanie i o źródłach finansowania badań.