Sobota, 13.07.2024 IMIENINY: Danieli, Irwina, Małgorzaty PL EN |

Vol. 1 

Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi (Gabriela Mikołajczyk). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. Warszawa – Poznań 1972.

 

Vol. 2

Początki Gniezna. Źródła archeologiczne (Gabriela Mikołajczyk). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział
w Poznaniu. Warszawa–Poznań 1973.

 

Vol. 3

Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973 (red. Włodzimierz Błaszczyk). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. Warszawa–Poznań 1977.

 

Vol. 4 

Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą. Materiały z seminarium nt. „Badania archeologiczne w Lądzie. Próba interpretacji przynależności plemiennej i funkcji grodu”, 26 i 27 VI 1974 (red. Włodzimierz Błaszczyk).Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań 1978.

 

Vol. 5

Neolityczne surowce kamienne Polski środkowo-zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (Andrzej Prinke i Janusz Skoczylas). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu. Warszawa–Poznań 1980.

 

Vol. 6

Gród ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Smuszewie, woj. pilskie. Część I (Dobromir Durczewski) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 1985.

 

Vol. 7 

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w Lądzie, woj. Konin (red. Lech Krzyżaniak). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 1986.

 

Vol. 8

Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958) (Jarmila Elżbieta Kaczmarek). Wydawnictwo „Reprint” i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 1996.

 

Vol. 9

Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii (red. Lech Krzyżaniak i Wojciech Śmigielski). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 1998.

 

Vol. 10

Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu (Michał Brzostowicz). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2002.

 

Vol. 11

Trakt Cesarski Iława – Gniezno – Magdeburg (red. Wojciech Dzieduszycki i Maciej Przybył). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2002.

 

Vol. 12

Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce (Mieczysława Kowiańska-Piaszykowa). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2008.

 

Vol. 13

Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968 (Patrycja Silska). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2012.

 

Vol. 14

Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań (red. Jarmila Kaczmarek i Hieronim Kaczmarek). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2013.

 

Vol. 15

Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych (red. Piotr Pawlak). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2013.

 

Vol. 16

Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla (Paweł Lech Polkowski). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2016.

 

Vol. 17

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
(red. Michał Brzostowicz). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2016.


Vol. 18

Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych (red. Andrzej Krzyszowski i Piotr Pawlak). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2016.

 

Vol. 19

Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu / Biały Potok. Materials from Józef Kostrzewski’s Podolia Excavations (red. Marzena Szmyt). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2016

 

Vol. 20

Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych (red. Piotr Pawlak). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2018.

 

Vol. 21

The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery (red. Agnieszka Stempin). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2018.

 

Vol. 22

Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (red. Marzena Szmyt). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2018.

 

Vol. 23

Pejzaż z kurhanami. Krajobraz funeralny społeczności kręgu kultur mogiłowych na pograniczu
śląsko-wielkopolskim
(Mateusz Stróżyk). Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2019.

 

Vol. 24 

Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław–Biezdrowo–Zakrzewo (red. Andrzej Krzyszowski) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań 2019.

 

Vol. 25 

Dwa grody nad Wirynką Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie (red. M.Szmyt; P. Pawlak), Poznań 2019